www.tranzistor.sk www.tranzistor.cz

Hľadať

Newsletter zadarmoDigitálne zapojenia
Digitálne zapojenia

Tento experiment ukazuje ako sa dá využit pamäť na záznam melódie. Na experiment som použil stavebnicu Voltík 3.

Zostavené zapojenie vie súčasne uložiť a prehrať 16 melódií. Každá melódia môže mať až 256 tónov.

Tento experiment je pomerne zložitý, preto v ďalších digitálnych experimentoch budeme uvádzať jednoduchšie varianty, aby ste ich pohodlne pochopili. Keď sa tým prelúskate, prejdeme k mikroprocesorom.

  

Toto je schéma hracej skrinky. Vľavo hore je integrovaný obvod, ktorý sa volá čítač. Tento obvod po každom impulze pričíta k svojmu aktuálnemu nastaveniu jednotku a nastaví túto hodnotu na výstup. Pomocou tohoto obvodu adresujeme bunky v pamäti.

Vpravo hore je integrovaný obvod pamäť. Má niekoľko vstupov s označením A0...A11, týmito je označené adresovanie buniek pamäte. Vstupy

/Výstupy s označením D1...D8 slúžia na získanie hodnôt z buniek pamäte alebo zapísanie hodnôt do buniek, ktoré sú práve nastavené vstupmi A0...A11

Zvyšok zapojenia je pomocný, nebudeme sa tým teraz zaoberať a ak ste to úplne nepochopili, netrápte sa s tým, postupne to vysvetlíme v ďalších experimentoch.

 

Finálne zapojenie hracej skrinky

 

Vypočujte si aj nahrávku.

 

Názov TTL logické obvody pocháza zo slov Transistor - Transistor Logic a vyjadruje, že logický člen je vytvorený z tranzistorov, tak ako aj zosilovací člen. V minulosti sa použivali aj RTL (Resistor - Transistor Logic) a DTL (Diode - Transistor Logic). Ich hlavná výhoda bola v dobe, keď bola výroba tranzistorov príliš drahá.

V tomto článku Vám popíšem funkciu základných logických obvodov:

Inventor - NOT (negátor)

NAND - negovaného AND (a súčastne)

NOR - negovaného OR (alebo)

 

 

Inventor je logický obvod, ktorý zmení logickú 0 na logickú 1. Tento obvod na výstupe neguje to, čo dostane na vstup.

 


  

 

 

Výstupy NAND obvodov pri rôznych úrovniach vstupov. Písmeno L znamená nízka úroveň napätia, logická nula (0V - 0,8V). Písmeno H znamená vysoká úroveň napätia, logická jednotka (2V - 5V)

 

Vstup Výstup
L - L H
L - H H
H- L H
H- H L

 


 

 

 

Výstupy NOR obvodov pri rôznych úrovniach vstupov. Písmeno L znamená nízka úroveň napätia, logická nula (0V - 0,8V). Písmeno H znamená vysoká úroveň napätia, logická jednotka (2V - 5V)

 

Vstup Výstup
L - L H
L - H L
H- L L
H- H L

 


 

alt

Toto zapojenie demonštruje sériovo zapojené dva obvody Inventora. Pri logickej 0 na vstupe nám bude svietiť prvá led dióda. Pri logickej jednotke na vstupe bude svietiť druhá led dióda.


Záver:

V ďalšom článku popíšem ako sa takéto obvody dajú využiť.

Kedysi veľmi dávno, keď ľudia ešte nepoznali čísla, pomáhali si pri počítaní so zárezmi na drievkach. Koľko zárezov, toľko ovcí alebo kôz Wink.

 

Neskôr, keď sa ich majetok rozmohol a nemali už dostatočne dlhé drievka na zárezy, vymysleli čísla a s nimi aj číselné sústavy. Najpoužívanejšia číselná sústava je desiatková. Ľuďom sa s ňou dobre počíta, stačí keď si všimnete deti ako počítajú na prstoch.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
. .
9 9
1 0 0
1 0 1

Všimnite si, že s narastajúcimi číslami sa jednotlivé rády zapisujú z prava do ľava. Neviem čím to je, možno tým, že sa tieto čísla volajú arabské. Smile


V elektronike a pri počítačoch je to trošku odlišné. Počítače bohužiaľ nemajú 10 prstov. Momentálne vedia dobre rozlišovať len dva stavy: zapnutý (1) a vypnutý (0). Ľudia preto pre počítače vymysleli inú číselnú sústavu, dvojkovú.

Existuje aj jednotková sústava, to je tá so zárezmi na drievku. V nasledujúcej tabuľke vám ukážeme zápisy čísel v týchto sústavách.

 desiatková 

jednotková

 dvojková  

0

-

0

1

1

1

2

11

10

3

111

11

4

1111

100

5

11111

101

6

111111

110

7

1111111

111

8

11111111

1000

9

111111111

1001

10

1111111111

1010

11

11111111111

1011

12

111111111111

1100

13

1111111111111

1101

14

11111111111111

1110

15

111111111111111

1111

 


Binárny čítač je elektronická súčiastka, ktorá nastavuje na svojich výstupoch číslo dvojkovej sústavy a v každom cykle k nemu pripočíta jednotku. Nasledujúci experiment to demonštruje rozsvietenými LED diódami.

 

Všimnite si ako sa rozsvecujú led diódy a porovnajte ich s tabuľkou vyššie. 

Akcia

sale closed

Telefonické objednávky

PO - NE 8:00 - 18:00

0903 404425

skype: kocalka