www.tranzistor.sk www.tranzistor.cz

Hľadať

Newsletter zadarmoElektrotechnické výpočty
Impedancia valcovej vzduchovej cievky

function rechne_L () { L=(1.2566371/1000000)*1*document.myform.n.value * document.myform.n.value * (document.myform.D.value/1000) / 4 document.myform.induct.value=Math.round(L*1000*1000*100)/100 }

Priemer v mm
Počet závitov cievky

Výsledná Indukčtnosť v µH
Rezonančná frekvencia function rechne_f () { f=1/(2*Math.PI*Math.sqrt((document.myform2.L.value / 1000 / 1000) * (document.myform2.C.value/1000/1000/1000/1000))) document.myform2.freq.value=Math.round(f/10)/100 }
Indukčtnosť v µH
Kapacita kondenzátora v pF

Rezonančná Frekvencia v kHz

Názov veličiny [názov jednotky]

Značka veličiny [značka jednotky]

Popis

napätie [volt]

U [V]

Napätie udáva rozdiel potenciálov elektrického poľa. Pre jednoduchosť si ho môžete predstaviť tak, že udáva rozdiel elektricky nabitých častíc v jednej hladine oproti množstvu elektricky nabitých častíc druhej hladiny.
prúd [ampér] 

I [A]

Prúd je určený množstvom náboja, ktorý preteká určitou časťou elektrického obvodu.
odpor [ohm] 

 R [Ω]

Odpor je schopnosť materiálu zabraňovať prechodu elektricky nabitým časticiam. Čím vyššia je táto schopnosť tým väčší je odpor. 
výkon [watt]

P [W] 

Elektrický výkon je hodnota práce, ktorú výkoná určitý elektrický prúd pod konkrétnym napätím.  

Názov zákonu(pravidla)

Matematické vyjadrenie

Popis

 Ohmov zákon

U = R x I

R = U / I

I = U / R

Ak viete odpor súčiastky a prúd, ktorý ňou preteká viete vypočítať napätie na tejto súčiastke.
Elektrický výkon

P = U x I

U = P / I

I = P / U

Výkonom sa rozumie elektrický prúd, ktorý preteká obvodom pod napätím za určitý čas.

Akcia

sale closed

Telefonické objednávky

PO - NE 8:00 - 18:00

0903 404425

skype: kocalka