www.tranzistor.sk www.tranzistor.cz

Hľadať

Newsletter zadarmoHistoria elektrotechniky
vedci

*1791 - 1872

 

                                                                                                                        

 
 

 Samuel Morse


 

*3.3.1847 - 2.8.1922

Bol americký vedec škótskeho pôvodu, vynálezca telefónu.


Objavil mnohonásobný (alebo harmonický) telegraf. Roku 1880 patentuje svoj ďalší vynález fotofón. V tomto zariadení aplikoval svoj telefónny princíp na moduláciu svetla pomocou reči. Uskutočnil tak prvý bezdrôtový prenos reči.

Hoci toto zariadenie bolo málo výkonné – prenášalo reč na krátku vzdialenosť, obsahovalo princípy, ktoré priviedli v budúcnosti k ozvučeniu filmu, objavu fotobunky i tranzistora. 

                                                                                 

 

Alexander Graham Bell


*11.2.1847 - 18.10.1931

Bol americký vynálezca, celosvetovo jeden z najproduktívnejších a najvýznamnejších. Pod jeho menom je vedených viac než 1 000 patentov, ďalšie tisíce zaregistrovali jeho firmy.

Medzi najznámejšie Edisonove vynálezy patrí fonograf (predchodca gramofónu) a žiarovka. Edison je aj zakladateľom dodnes vydávaného prestížneho časopisu Science.

Ďalšie vynálezy: uhlíkový mikrofón, elektromer, dynamo na výrobu elektrického prúdu, kinofilm, kinematograf (filmovacia kamera) a tzv. kinetoskop ako premietací stroj, akumulátor na báze NiFe, elektromobil, gramofónová platňa a mnohé iné 

                                                                                  

 
 

Thomas Alva Edison


*22.9.1791 - 25.8.1867

Bol anglický chemik a fyzik. Venoval sa najmä elektromagnetizmu, objavil elektromagnetickú indukciu, samoindukciu, zákony elektrolýzy, diamagnetizmus, benzén. Zaviedol pojem elektrického a magnetického poľa a siločiar. Jeho objavy v oblasti elektromagnetizmu položili základy pre vznik elektromotorov.

Podľa tohto významného vedca je pomenovaná základná SI jednotka pre kapacitu , farad a tiež Faradayova konštanta F, čo je  elektrický náboj 1 mólu elektrónov. 

                                                                                                                        

 
 

 Michael Faraday


 

Akcia

sale closed

Telefonické objednávky

PO - NE 8:00 - 18:00

0903 404425

skype: kocalka