www.tranzistor.sk www.tranzistor.cz

Hľadať

Newsletter zadarmoPočítače
Počítače

Po dlhšom čase som doprogramoval robota. Teraz sa už dokáže sám pohybovať pozdĺž nakreslenej čiary. Tu je výsledok a je zbytočné to dlho popisovať, pozrite si radšej video. Robot má na spodnej strane 3 infračervené senzory vedľa seba. Ak sa prostredný senzor nachádza nad bielou časťou plochy robot sa začne otáčať tak aby sa vrátil nad čiernu plochu. V prípade ak je prostredný senzor nad čiernou časťou robot postupuje smerom dopredu.

Program č.3

' {$STAMP BS2p}
' {$PBASIC 2.5}
' {$PORT COM3}
CH VAR Nib ' Select channel of analog to digital converter
ADC VAR Word ' save data from analog to digital converter
ADC0 VAR Word ' For save data left sensor
ADC1 VAR Word ' For save data middle sensor
ADC2 VAR Word ' For save data right sensor
left_right VAR Byte
Init: DIRD = %1111 ' P12 P13 P14 and P15 ==> output
Begin: GOSUB Wait_KEY ' Check key before start program
FREQOUT 11,500,1000       ' Sound For Program Begin
Main:
GOSUB RD_ALL ' Read data from sensor
DEBUG DEC ADC0, DEC ADC1, DEC ADC2   , CR
IF (ADC1 < 500) THEN
GOSUB Forward
' If Midle sensor found Black ==> forward
GOTO Main
ENDIF
IF ((ADC2 > 500) AND (left_right = 1))  THEN
GOTO Left ' If left sensor and mid sensor found BLACK
' goto Check Left Subroutine
ENDIF
IF ((ADC1 > 500) AND (left_right = 0)) THEN
GOSUB Right ' If mid sensor and right sensor found BLACK
' goto Check Right Subroutine
ENDIF
GOTO Main ' Check again

Left: GOSUB S_Left : PAUSE 60 ' Spin Left a little time
GOSUB Motor_Off : PAUSE 50 ' Stop motor before read data
GOSUB RD_ALL ' read data second time
GOTO Main
Right: GOSUB S_Right :PAUSE 60 ' Spin right a little time
GOSUB Motor_Off : PAUSE 50 ' Stop motor before read data
GOSUB RD_ALL ' Read data second time
GOTO Main

'+++++ Go forward over cross ++++++++++
Cross: GOSUB Forward
GOSUB Beep
PAUSE 200
RETURN
'+++++ Turn robot Right 90 Degree ++++++++++
Right90:GOSUB Forward
PAUSE 200
GOSUB S_Right : PAUSE 650
GOSUB Forward : PAUSE 200
RETURN
'+++++ Turn robot left 90 Degree ++++++++++
Left90: GOSUB Forward : PAUSE 200
GOSUB S_Left : PAUSE 650
GOSUB Forward : PAUSE 200
RETURN
'+++++ Save sensor 3 channel procedure ++++++++++
RD_ALL: CH = 1 : GOSUB RD_ADC : ADC0 = ADC
' Select ANALOG1 , Read and store to ADC0
CH = 3 : GOSUB RD_ADC : ADC1 = ADC
' Select ANALOG3 , Read and store to ADC1
CH = 5 : GOSUB RD_ADC : ADC2 = ADC
' Select ANALOG5 , Read and store to ADC2
IF (ADC0 < 500) THEN left_right = 1 : ENDIF
IF (ADC2 < 500) THEN left_right = 0 : ENDIF
RETURN
'+++++ Analog to Digital Converter Procedure ++++++++++
RD_ADC: LOW 10: PAUSE 2: HIGH 10 ' Send Acknowledge
SEROUT 10,240,[CH] ' Select channel
SERIN 10,240,[ADC.BYTE0,ADC.BYTE1] ' Read ADC
RETURN
'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Beep: FREQOUT 11,300,1000 ' Sound subroutine
RETURN
'+++++ Wait until keypress to start +++++++++++++++++++
Wait_KEY: DO : LOOP UNTIL (IN1 = 0) ' Check key from P1
RETURN
'+++++ Movement Procedure +++++++++++++++++++++++++++++
Forward: OUTD = %1010 :  RETURN ' Motor A --> and Motor B --> Go Forward
Backward: OUTD = %0101 : RETURN ' Motor A <-- and Motor B <-- Go Backward
S_Left: OUTD = %0110 : RETURN ' Robot Spin Left
S_Right: OUTD = %1001 : RETURN ' Robot Spin Right
Motor_OFF: OUTD = %0000 : RETURN ' Stop All Motor

 

Záver:

V ďalších programoch vám ukážem ako sa dá robot pripojiť na ďalšie senzory a prístroje ako napríklad:

- senzor teploty

- senzor tlaku

- akcelerometer

- hodiny reálneho času

- GPS

- kompas

- fototranzistor

- ultrazvukový merač vzdialenosti

Robotický tank + iZebot Robotický tank + iZebot 109.00 € (vrátane DPH 20 %) do košíka

Doprogramoval som do robota program, pomocou ktorého sa dá ovládať diaľkovým ovládaním. Tu je výsledok a je zbytočné to dlho popisovať, pozrite si radšej video.

Program č. 1

'{$STAMP BS2p}
'{$PBASIC 2.5}
KEY      VAR     Byte
Main:  DO
  SERIN 3,2063,250,Timeout,[KEY]                            'načíta údaj z infra prijímača

                                                            ' tento údaj uloží do premennej KEY
         IF KEY = "D" OR KEY = "d" THEN GOSUB Forward       'posunie robota dopredu
         IF KEY = "A" OR KEY = "a" THEN GOSUB Backward      'posunie robota dozadu
         IF KEY = "C" OR KEY = "c" THEN GOSUB S_left        'otočí robota doľava
         IF KEY = "B" OR KEY = "b" THEN GOSUB S_right       'otočí robota doprava
  LOOP

Timeout:  GOSUB Motor_OFF                                   'ak nie je stlačené zastav
         GOTO Main                                          'vráť sa na začiatok a zisti                                                               'či je stlačené tlačítko?

'+++++ Movement Procedure +++++++++++++++++++++++++++++
Forward:  HIGH   13 : LOW 12 : HIGH 15 : LOW 14 : RETURN    'ľavý aj pravý motor dopredu
Backward: HIGH   12 : LOW 13 : HIGH 14 : LOW 15 : RETURN    'ľavy aj pravý motor dozadu
T_Left:   HIGH   13 : LOW 12 : LOW  15 : LOW 14 : RETURN                                       
T_Right:  LOW   13 : LOW 12 : HIGH 15 : LOW 14 : RETURN
S_Left:   HIGH   13 : LOW 12 : HIGH 14 : LOW 15 : RETURN    'ľavý motor vzad, pravý motor vpred
S_Right:  HIGH   12 : LOW 13 : HIGH 15 : LOW 14 : RETURN    'ľavý motor vpred, pravý motor vzad
Motor_OFF: LOW   13 : LOW 12 : LOW  15 : LOW 14 : RETURN    'zastaviť všetky motory
'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Robot a diaľkové ovládanie

Záver:

Ďalší program pre robota už bude súvisieť s umelou inteligenciou. Predpokladám, že ho skúsim naprogramovať, aby sa hýbal pozdĺž nejakej nakreslenej čiary, prípadne aby si pamätal kade išiel a vedel sa vrátiť po svojich stopách. 

Robotický tank + iZebot Robotický tank + iZebot 109.00 € (vrátane DPH 20 %) do košíka

Projekt Tranzistor na Mesiac bude vyžadovať vysokú mieru automatizácie. Preto som sa rozhodol pripraviť niekoľko článkov o programovaní a robotoch. Začneme od jednoduchých vecí a prepracujeme sa až po tie najkomplikovanejšie. Počas tejto série článkov sa budem snažiť objasniť tajomstvo programovania a jednoduchou formou ovládanie robotov.


Základy programovania a ovládania motorov:

Jeden z najjednoduchších programovacích jazykov je BASIC, preto som na tento experiment vybral elektroniku robota, ktorý sa dá programovať jazykom parallaxBASIC.

 

1. V prvom rade je potrebné napísať program, na to slúži prostredie Basic editora.

Basic Stamp Editor 2.3.9 verzia pre Windows 98, ME

Basic Stamp Editor 2.4 verzia pre Windows XP a vyžší

 

2. Na to, aby program mohol fungovať a ovládať robota je potrebné nahrať ho do jeho elektroniky. Elektronika musí obsahovať jednoduchý počítač, na ktorom bude vytvorený program bežať.

 

 

Napájanie a elektronika napájania robota.

 

Elektronika minipočítača robota s konektormi kam sa zapájajú motory a senzory.

 

 

Schéma zapojenia elektroniky robota.

IC2: samotný počítač so vstavaným interpreterom jazyka BASIC

IC3, IC4: analógovo digitálne prevodníky 10bit

IC6: radič motorov

P0 až P6 sú digitálne vstupy

Analog0 až Analog7 sú analógové vstupy/výstupy

P7 až P9 sú výstupy pre servo motory

Direct/Invert sú výstupy pre DC motorčeky (P12, P13, P14, P15)

P11 je piezo reproduktor

RJ11 je sériový port, ktorým sa elektronika pripája k osobnému počítaču

 


Program č. 1

' {$STAMP BS2p}
HIGH 12

 

Tento program, ktorý má len jeden riadok (ten prvý je len komentár) roztočí DC motor v porte A. Motor sa bude točiť donekonečna, kým sa nevybijú batérie. High znamená, že sa aktivuje port, v tomto prípade port číslo 12. Keď sa pozriete na schému vyššie, tak port P12 je pripojený na radič motorov.


Program č. 2

' {$STAMP BS2p}
HIGH 13

 

 

 

Program č. 2, ktorý má tiež len jeden riadok (ten prvý je len komentár) roztočí DC motor v porte A opačným smerom. Motor sa bude točiť donekonečna, kým sa nevybijú batérie.


Program č. 3

' {$STAMP BS2p}
HIGH 12         'roztočí motor v porte A
PAUSE 2000      'čaká 2 sekundy
LOW 12          'zastaví motor v porte A

 

Program č. 3, tento  roztočí DC motor v porte A na 2000ms (2 sekundy) a potom motor zastaví.


Program č. 4

' {$STAMP BS2p}
HIGH 12         'roztočí motor v porte A
PAUSE 2000      'čaká 2 sekundy
LOW 12          'zastaví motor v porte A

PAUSE 2000      'čaká 2 sekundy
HIGH 13         'roztočí motor v porte A opačným smerom
PAUSE 2000      'čaká 2 sekundy
LOW 13          'zastaví motor v porte A


Program č. 5

' {$STAMP BS2p}
HIGH 14         'roztočí motor v porte B
PAUSE 2000      'čaká 2 sekundy
LOW 14          'zastaví motor v porte B

PAUSE 2000      'čaká 2 sekundy
HIGH 15         'roztočí motor v porte B opačným smerom
PAUSE 2000      'čaká 2 sekundy
LOW 15          'zastaví motor v porte B

 

Program č. 5, roztočí DC motor v porte B, na rozdiel od predchádzajúcich programov, ktoré roztáčali motor v porte A


Program č. 6

' {$STAMP BS2p}
HIGH 12         'roztočí motor v porte A
HIGH 14         'roztočí motor v porte B
PAUSE 2000      'čaká 2 sekundy
LOW 12          'zastaví motor v porte A
LOW 14          'zastaví motor v porte B
PAUSE 2000      'čaká 2 sekundy
HIGH 13         'roztočí motor v porte A opačným smerom
HIGH 15         'roztočí motor v porte B opačným smerom
PAUSE 2000      'čaká 2 sekundy
LOW 13          'zastaví motor v porte A
LOW 15          'zastaví motor v porte B

 

Program č. 6, roztočí DC motor v porte A aj v porte B. Celé zapojenie som nainštaloval do robotického tanku, na ktorom budem zapojenie testovať.

Podobné autíčko by mohlo ísť aj na Mesiac, samozrejme zhotovené z iných materiálov.

Pohľad na robotický tank z predu.

Pohľad na robotický tank z vrchu.


Záver:

V ďalšom článku popíšem ako naprogramovať robota, aby reagoval na podnety z prostredia. Už teraz sa teším.

Robotický tank + iZebot Robotický tank + iZebot 109.00 € (vrátane DPH 20 %) do košíka

Je naše/vaše súkromie chránené? Ste si tým istý? Nedávno som išiel z Jelky do Lučenca tak som sa rozhodol, že spravím jednoduchý experiment, ktorým to preverím. Počas celej cesty som monitoroval dostupné WIFI siete a bol som dosť prekvapený, čo všetko sa objavilo.

!!! Pozor, týmto článkom nikoho nenabádam aby robil špionáž. Snažím sa skôr o opak, upozorniť na nedostatky a zraniteľnosť súkromia. Preto rozhodne nezverejňujem citlivé informácie ako názvy sietí, IP adresy, MAC adresy a iné monitoringom získané informácie !!! 

Monitoring zistil domáce, komerčné aj bezpečnostné alarmové WIFI siete. Veľa z nich bolo voľne prístupných, ale to čo bolo zaujímavé, bolo ich veľké množstvo a slabé zabezpečenie. To, čo ma šokovalo najviac, bola jedna čerpacia stanica, ktorej bezpečnostný systém je zrejme postavený na wifi sieti, slabo zabezpečenej a navyše sieť mala aj prislúchajúci názov. Asi aby to prípadnému votrelcovi uľahčili. Prikladám zopár obrázkov aj s grafickým umiestnením siete kde bola detekovaná.

Mapa Slovenska z Google Earth
ˇ
Na tejto mape vidieť moju cestu z Jelky do Lučenca. Je tam tolko žltých špendlíkov (symbolizujú wifi sieť) a názvov wifi sietí, že sa to navzájom prekrýva.
Priblíženie mapy len na aktívny úsek cesty.
Ešte väčšie priblíženie, na tejto mape vidieť wifi siete a tri dedinky.
Tento úsek cesty je okolie Nitry.

Záver:

Je prekvapujúce koľko wifi sietí na nás neustále žiari. A to podotýkam, že som zachytil len zlomok sietí, ktoré boli aktívne vo chvíli keď moje auto išlo okolo.

Tiež je zaujímavé, že veľa z tých sietí vôbec neboli zabezpečené, čiže ktokoľvek z okolia môže monitorovať čo vás na internete zaujíma, aké mailové správy dostávate a dokonca aj aké súbory máte uložené na počitači. Je to zrejme tým, že osveta v tomto smere nie je žiadna. Ludia si kúpia wifi router, prinesú ho domov, nejako ho nainštalujú a nechajú default nastavenie aj default heslá a myslia si, že je všetko v poriadku.

 

    Ahojte, dnes vám trochu priblížim problematiku počítačových útokov. Podobá sa to na Science-Fiction, ale verte mi, je to realita. Koniec koncov mám to aj zdokumentované na fotkách, takže to neberte na ľahkú váhu.

    Poznáte také filmy kde začínajú počítače a počítačové programy ovládať planétu? Zdá sa vám, absolútne nemožné, aby sa dokázal program svojvolne šíriť po kontinentoch, zisťoval heslá a skrýval sa pred antivírovími programami?

    Keď som bol ešte malý a začul som niekde v TV, že sa objavili vírusy ktoré napádajú počítače tak som si povedal, že je to nejaké divné. Ako môže živý organizmus napádať umelú hmotu a kov? No samozrejme som sa mýlil, nebol to malinký organizmus ale počítačový program. O pár mesiacov som sa stretol s prvou verziou takéhoto vírusu, šíril sa na disketách.

    V dnešnej dobe je už pojem počítačový vírus a antivírus pevne uchytený v slovnej zásobe, ale málokto vie doceniť ich skutočné nebezpečie. Ja osobne som nemal počítač zavírený 10 rokov, aspoň som si to teda myslel.

Čo dnešné vírusy dokážu?

1. Ak nemáte antivír ste stratený (stratený ste, aj keď ho máte Cool), ak chcete pošlem vám zopár stránok, ktoré keď otvoríte tak ste okamžite zavírený. Žiadna patch operačného systému vám nepomôže. A sú to bežne navštevované stránky a nie stránky s hviezdičkovým obsahom Wink.

2. Ak máte niekde v počítači uložené heslo, vírus ho dokáže nájsť. Čím štandartnejšie je to heslo uložené o to ľahšie ho nájde. (Total Comander, cookie, ...)

3. Ak máte zlé heslo (napr. krátke heslo alebo heslá tipu "aaa", "123") vírus ho určite odhalí.

4. Vírus sa dokáže maskovať pred antivírom aj operačným systémom a dokáže účinne odolávať proti zmazaniu. Jednoducho, ak je už počítač zavírený ani najnovší antivír ho nenájde, pričom na nezavírenom počítači by s tým nemal problém. Takto môže vo vašom počítači vírus strašiť niekoľko rokov bez povšimnutia.

5. Aktívny vírus hľadá nové príležitosti na svoje šírenie, napríklad pozoruje čo píšete, na ktoré stánky chodíte a keď je príležitosť tak sa tam nainfikuje prostredníctovm hesiel, ktoré napíšete na klávesnici.

6. Aktívny vírus aj sám vyhľadáva zdroje na internete a snaží sa infikovať nové počítače, robí to rôznymi metódami, od kopírovania súborov, cez zasielanie mailov, pripájaním sa na webové služby alebo využívajúc štandardné rozhrania operačných systémov, ale najčastejšie je to kombinácia viacerých možností.

7. Vírus dokáže preberať nové úlohy, ktoré potom môže vykonávať. Si predstavte, že v dnešnej dobe sú zavírené milióny počítačov, ktoré dostanú novú úlohu niečo napadnúť, zmazať alebo blokovať a vznikne problém. Toto je vážna a nedocenená hrozba, už v dnešnej dobe sa stáva problém vírusov identický s problémom vyhubenia malárie a nevyzerá to tak, že by sa stav zlepšoval. 

Jeden príklad zavírenej stránky. Je to stránka Slovenského rádioamatérskeho portálu. Vírus nie je priamo na tejto stránke ale na stránke, na ktorú odkazuje a mal by na nej byť zoznam Slovenských rádioamatérskych prevádzačov.

Moja skúsenosť

Už mám chlapcov, Jakuba a Mateja, čo chodia často na internet. Tak pomerne často používali domáci PC a z nejakého dôvodu sa začal spomalovať. Antivír samozrejme nič neodhalil, tak sme to prisudzovali Microsoftu a tomu, že je tam toho už nejak veľa, a že je ten počítač už starý. Ale pre istotu som ho preinštaloval. Po čase sa to znovu opakovalo, tak som dal chlapcom starý notebook a na všetko sme zabudli.

Po čase som začal mať problém so stránkou www.tranzistor.sk , jednoducho mi niekto menil administrátorské heslo a taktiež obsah na stránke. Toto ma dosť šokovalo, trápil som sa s tým niekoľko týždňov a potom som to nejako vyriešil novou verziou hesiel a redakčného systému.

Nedávno sa situácia začala opakovať ale v zmenenej forme, stránka začala meniť dizajn alebo sa stávala úplne nedostupnou, našťastie si robím zálohy tak som to dal nejako dokopy.

Potom mi padol z neba jeden veľmi šikovný pán volá sa Jindrich a na vlastné oči som videl to, čo popisujem v časti "Čo dnešné vírusy dokážu"

Záver

Najúčinejšia ochrana proti útokom je pravidelne zálohovať na externé médium. Nikdy si neukladajte heslá v počítači, aj mňa to otravuje stále ich napísať, ale už to nebudem takto robiť. Pozorujte svoj počítač, či sa nespáva podivne ak áno možno ste sa stali obeťou útoku.

Ak chcete zistiť, či ste sa nestali obeťou útoku skúste tento program RootKitRevealer

Jeho popis je na stánke Microsoftu a najzaujímavejšie na ňom je, že z nejakého dôvodu dokáže priamo pristupovať na disk mimo operačný systém čo by nemalo byť možné. Aspoň vidíte ako bezpečný je váš operačný systém. http://technet.microsoft.com/cs-cz/sysinternals/bb897445(en-us).aspx

Akcia

sale closed

Telefonické objednávky

PO - NE 8:00 - 18:00

0903 404425

skype: kocalka