www.tranzistor.sk www.tranzistor.cz

Hľadať

Newsletter zadarmoTabuľky

 názov

skratka

hodnota

 permitivita vákuaε0 8,854187.10-12F.m-1
 ε=ε0r  
 εr vzduch

 

 1,00054
 εr polystyrén  2,6
 εr papier  3,5
 εr porcelán  6,5
 εr sľuda  7
   
 permeabilita vákuaμ0 1,2566371.10-6N.A-2
 μ=μ0.μr  
 μr ferrite (nikel zinok) 20-800.10-6N.A-2
 μr ferrite (mangán zinok) >800.10-6N.A-2
 μr oceľ 875.10-6N.A-2
   
 piΠ  3,141592653589793238

 

 


 

  

 

 

 

 

spoločný emitor

spoločný kolektor

spoločná báza

 vstupný odpor

stredný

500Ω až 2kΩ

veľký

100kΩ až 1MΩ

malý

20Ω až 200Ω

 výstupný odpor

stredný

10kΩ až 100kΩ

malý

50Ω až 1kΩ

veľký

100kΩ až 1MΩ

 prúdové zosilenie

stredné

20 až 800 

stredné

20 až 800

žiadne

 

 

Zapojenie so spoločným emitorom.


 

Zapojenie so spoločným kolektorom.


 

Zapojenie so spoločnou bázou.


 

puzdra

 názov

označenie

vlnová dĺžka

frekvencia

 miriametrové vlny(VLF)100 - 10 km3 - 30 kHz
 kilometrové vlny

DV (LF)

10 - 1 km30 - 300 kHz
 hektometrové vlny

SV (MF)

1 - 0,1 km300 kHz - 3 MHz
 dekametrové vlny KV (HF)100 - 10 m 3 - 30 MHz
 metrové vlnyVKV (VHF)10 - 1 m 30 - 300 MHz
 decimetrové vlny VKV (UHF)1 - 0,1 m 300 MHz - 3 GHz
 centimetrové vlny (SHF)10 - 1 cm 3 - 30 GHz
 milimetrové vlny(EHF)10 - 1 mm30 - 300 GHz

 skupina

hodnoty

 E6100, 150, 220, 330, 470, 680
 E12100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820
 E24

100, 110, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 270, 300,

330, 360, 390, 430, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 820, 910

 E48

100,105,110,115,121,127,133,140,147,154,162,169,178,187,

196,205,215,226,237,249,261,274,287,301,316,332,348,365,

383,402,422,442,464,487,511,536,562,590,619,649,681,715,

750,787,825,866,909,953

 E96

100,105,107,110,113,115,118,121,124,127,130,133,137,140,

143,147,150,154,158,162,165,169,174,178,182,187,191,196,

200,205,210,215,221,226,232,237,243,249,255,261,267,274,

280,287,294,301,309,316,324,332,340,348,357,365,374,383,

392,402,412,422,432,442,453,464,475,487,499,511,523,536,

549,562,576,590,604,619,634,649,665,681,698,715,732,750,

768,787,806,825,845,866,887,909,931,953,976 

 E192

 100,101,102,104,105,106,107,109,110,111,113,114,115,117,

118,120,121,123,124,126,127,129,130,132,133,135,137,138,

140,142,143,145,147,149,150,152,154,156,158,160,162,164,

165,167,169,172,174,176,178,180,182,184,187,189,191,193,

196,198,200,203,205,208,210,213,215,218,221,223,226,229,

232,234,237,240,243,246,249,252,255,258,261,264,267,271,

274,277,280,284,287,291,294,298,301,305,309,312,316,320,

324,328,332,336,340,344,348,352,357,361,365,370,374,379,

383,388,392,397,402,407,412,417,422,427,432,437,442,448,

453,459,464,470,475,481,487,493,499,505,511,517,523,530,

536,542,549,556,562,569,576,583,590,597,604,612,619,626,

634,642,649,657,665,673,681,690,698,706,715,723,732,741,

750,759,768,777,787,796,806,816,825,835,845,856,866,876,

887,898,909,920,931,942,953,965,976,988

 skupina

tolerancia

počet rezistorov v jednej dekáde

napr. od 100Ω do 1000Ω

 E3 50% 3
 E6 20% 6
 E12 10%  12 
 E24 5% 24
 E48 2% 48
 E96 1% 96
 E192 0,5% 0,25% 0,1% 192

 farba

názov farby

1. číslica

1. prúžok na rezistore

2. číslica

2. prúžok na rezistore

násobiteľ

3. prúžok na rezistore

tolerancia

4. prúžok na rezistore

  čierna

 0

 0 

 x1

 -

  hnedá

 1

 1

 x10

 1%

 

 červená

 2

 2

 x100

 2%

  oranžová

 3

 3

 x1 000

 3%

  žltá

 4

 4

 x10 000

 4%

  zelená

 5

 5

 x100 000

 -

  modrá

 6

 6

 x1 000 000

 -

  fialová

 7

 7

x10 000 000

 -

  šedá

 8

 8

 -

 -

  biela

 9

 9

 -

 -

  zlatá

 -

 -

 x0,1

 5%

  strieborná

 -

 -

 x0,01

 10%

 názov

skratka

násobiteľ

 príklad

 megax1000 000  1V = 0,000 001MV
 kiloKx1000  1V = 0,001KV
 1

x1  1V = 1V
 milimx0,001  1V = 1 000mV
 mikroµx0,000 001  1V = 1 000 000uV
 nanonx0,000 000 001 1V = 1 000 000 000nV
 pikopx0,000 000 000 001 1V = 1 000 000 000 000pV

Akcia

sale closed

Telefonické objednávky

PO - NE 8:00 - 18:00

0903 404425

skype: kocalka